UUDISED:

Garantii

Müügigarantii

Garantii tingimused


 • müügigarantii andja on Sinu Vankrid OÜ, Läänemere tee 7-61, Tallinn
 • garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda Jaanika Teder poole
 • garantii annab tarbijale õiguse garantii tähtaja jooksul ja ostudokumentide olemasolul parandada müüja kulul või vajadusel välja vahetada defektne või kirjeldusele mittevastav toode. Garantii tingimuste alla ei kuulu loomulikust kulumisest või väärkasutusest tekkinud defektid, samuti ostja poolt tahtlikult või tahtmatult vigastatud/rikutud toode
 • Garantiitähtajal asendatud tootele antakse algse müügigarantiiga samaväärne uus garantii
 • garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks peab ostja esitama müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni, millele on lisatud ostuarve koopia. Ostuarve koopia puudumisel pretensiooni ei aksepteerita!   Kontakt
 • Pretensioonis peab olema näidatud:
  - kauba nimetus;
  - kauba kogus, mille kohta pretensioon esitatakse;
  - ostuarve number ja kuupäev
  - ostja nimi ja kontaktandmed
  - pretensiooni sisu
  - ostja nõudmised
 • garantii tähtaeg on 1 aasta ostu sooritamisest
 • garantii kehtib Eesti Vabariigi piires
 • lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused
Ostjal on õigus esitada müüjale pretensiooni kahe aasta jooksul.

Soovitused ja hooldus


Tarbijakaitseseadus

Võlaõigusseadus

Tarbijakaitseamet